Phụ kiện Future-Tech

Phụ kiện Future-Tech

Nhat Viet Industrial là nhà phân phối chính thức của tập đoàn Future-Tech Corp. tại Việt Nam.

Chúng tôi thực hiện các dịch vụ sửa chữa, bảo hành các sản phẩm của Future-Tech Corp. tại Việt Nam bao gồm tất cả các máy đo độ cứng, máy chuẩn bị mẫu. Vì vậy chúng tôi cũng cung cấp tất cả các linh kiện và phụ tùng của Future-Tech Corp.

Phụ kiện Future-Tech

Đầu đo - Mũi đo cho máy đo độ cứng Rockwell

Phụ kiện Future-Tech - Đầu kim cương

Đầu đo kim cương

Đầu đo bi 1/16" (carbide)

Đầu đo bi 1/16" (carbide)

Đầu đo - Mũi đo cho máy đo độ cứng Vickers - MicroVickers

Đầu đo cho máy Vickers và MicroVickers

Đầu đo - Mũi đo cho máy đo độ cứng Brinell

Đầu đo cho máy Brinell

Bóng đèn cho máy đo độ cứng Vickers

Bóng đèn cho máy Vickers

Bóng đèn cho máy Vickers​

Đe các loại cho máy đo độ cứng

Đe hình V của máy đo độ cứng

error: Content is protected !!