Máy quét 3D Ai810

MÁY QUÉT 3D

ShapeGrabber Ai810 – HỆ THỐNG MÁY QUÉT LASER 3D CÔNG SUẤT LỚN, HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

MỘT SẢN PHẨM CỦA

Đặc điểm của Máy quét laser 3D - ShapeGrabber Ai810

Máy quét laser 3D - ShapeGrabber Ai810 là máy quét lý tưởng để quét nhanh các bộ phận có kích thước và hình dạng khác nhau

Với Máy quét 3D - ShapeGrabber Ai810, người sử dụng có thể:

Rapid and efficient inspection scans also reduce:

Strengths that ShapeGrabber Ai810 Automatic 3D Laser Scanning Systems has:

Technical Information of ShapeGrabber Ai810 Automatic 3D Laser Scanning Systems

MAX SCAN VOLUME (MM)

Standard Vertical Axis

800 L x 400 Ø with SG356 Scanhead

Optional Horizontal Axis

1250 x 345 x 400 with SG356 Scanhead

DATA RATE (PTS/S)

Standard

40,000 – 350,000+

SOFTWARE

Download

ShapeGrabber Ai810 Datasheet

error: Content is protected !!