Máy đo độ nhám

Máy đo độ nhám bề mặt
Nhà sản xuất: Accretech
Xuất xứ: Nhật Bản


Máy đo độ nhám bề mặt được sử dụng để đo độ nhám bề mặt sản phẩm. Tùy theo ứng dụng và nhu cầu mà nhà sản xuất tạo ra nhiều loại model khác nhau từ máy đo độ nhám cầm tay đến máy để bàn.

 

 

 

Máy đo độ nhám S1500DX

Model: SURFCOM 1500DX/SD

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Model

 

SURFCOM 1500DX/SD

 

Measuring range/
Resolution
Z axis (vertical) 1000μm/0.02μm – 6.4μm/0.0001μm
X axis (horizontal) 100mm/0.04μm or 32,000 points (max. data items) (300,000 data
uptake points)
Straightness (0.05 + 1.0L / 1,000) μm L: Measuring length [mm]
Analysis items Standards Complies with JIS-2001, JIS-1994, JIS-1982, ISO-1997, ISO-1984, DIN-1990, ASME-1995 and CNOMO.X
Parameters Ra, Rq, Ry, Rp, Rv, Rc, Rz, Rmax, Rt, Rz.J, R3z, Sm, S, RΔa, RΔq, Rλa, Rλq
TILT A, Ir, Pc, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, VO, K, tp, Rmr, tp2, Rmr2, Rδc

AVH, Hmax, Hmin, AREA, NCRX, R, Rx, AR, NR, CPM, SR, SAR
Evaluation curves

Section profile curve, roughness curve, filtered waviness curve, filtered
center line waviness curve, rolling circle waviness curve, rolling circle
center line waviness curve, DIN4776 special curve, roughness motif
curve, waviness motif curve, envelope waviness curve

Surface characteristics graphs Load curve, amplitude distribution (ADF) curve, power graph
Tilt correction Linear correction, round surface correction, first half correction, latter
half correction, both end correction, spline curve correction
(linear, round surface and both end correction possible at arbitrary
range)

Magnification
Vertical magnification
(Z axis)
Set desired value or automatic: 50, 100, 200, 500, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K, 200K, 500K
Horizontal magnification
(X axis)
Set desired value or automatic: 0.1, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K
Type of filter

Standard filter (2RC), phase compensation filter (2RC), phase compensation filter (Gaussian)

Speed Column up/down speed (Z-axis)

3 to 10 mm/s

Measuring speed (X-axis)

(texture) 0.03 to 3 mm/s, (waviness) 0.03 to 20 mm/s

Movement speed (X-axis) 0.03 to 60 mm/s
Detector

Tip radius: 2μm, Material: Diamond, Measuring force: 0.75 mN

Special functions Measuring AI

AI function provides easy procedures, enabling beginners to make measurements.

Waveform superimposition

Waveform curve for a maximum of 10 data items can be superimposed (ideal for wear evaluation).

Automatic operation

Simplified auto mode and teaching mode enable fully automatic operation.

Other Specifications
Power source/consumption Single phase AC 100V ±10% 50/60Hz, 300VA
Installation dimensions 1250 (W) × 850 (D) × 1500 (H) mm
Weight Approx. 125 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

error: Content is protected !!