Chiều dày đo tối thiểu theo thang Rockwell

Chiều dày đo tối thiểu theo thang đo Rockwell

(ISO 6508-1:2005(E))

 

 

Chiều dày đo tối thiểu của chi tiết theo thang đo Rockwell được thể hiện trong Hình B.1, B.2 và B.3 như sau

Rockwell thickness 1

Diễn giải:

X là độ cứng Rockwell

Y là chiều dày tối thiểu của chi tiết cần đo, mm

Hình B.1 – Kiểm tra bằng đầu đo kim cương hình nón (Thang đo A, C và D)

Rockwell thickness 2

Diễn giải:

X là độ cứng Rockwell

Y là chiều dày tối thiểu của chi tiết cần đo, mm

Hình B.2- Kiểm tra bằng đầu bi (Thang đo B, E, F, G, H và K)

Rockwell thickness 3

Diễn giải:

X là độ cứng Rockwell

Y là chiều dày tối thiểu của chi tiết cần đo, mm

Hình B.3- Kiểm tra theo thang lực Superficial (Thang đo N và T)

 

You may also like...

error: Content is protected !!